Verkoopsvoorwaarden Galerie St-John BV
 
Alle items op onze site worden verkocht onder de btw-marge. (Leveringen onderhevig aan de speciale marge belastingregeling. BTW niet aftrekbaar. Artikel 58/4 van de BTW-code - code 53 of 23.12.94 - uitvoering van art.58 , lid 4 van de code. Neem voor meer informatie over export contact met ons op.) Alle items worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, op het moment van aankoop, bekend bij de koper. Houd er rekening mee dat alle artikelen kunnen en moeten worden onderzocht door de koper of zijn vertegenwoordiger in onze gebouwen voordat een aankoop wordt gedaan. Klachten dienen ons schriftelijk te bereiken vóór de 14e dag na de factuurdatum.
Alle items blijven eigendom van Galerie St-John totdat we de volledige betaling ontvangen hebben. Alle facturen moeten binnen 8 dagen na de aankoopdatum worden betaald, waarna een extra rente wordt aangerekend op de initiële aankoopprijs, gelijk aan die op kaskredieten in België.
Na ontvangst van de betaling worden de goederen bij ons opgeslagen, maar we zijn niet aansprakelijk in het geval er schade zou optreden tussen het moment van aankoop en het afhalen van de artikelen. In sommige gevallen wordt een extra vergoeding gevraagd voor opslag en / of voor transport naar een opslagfaciliteit. In die gevallen zal Galerie St-John de koper op de hoogte brengen.
Galerie St-John brengt opslag altijd in rekening als de artikelen 30 dagen na aankoop niet door de koper zijn opgehaald. De kosten bedragen € 10 per extra dag, te betalen bij het ophalen van de artikelen.
 
Alle beschrijvingen, foto's en aanvullende informatie worden gegeven als hulp aan de koper, maar Galerie St-John kan deze informatie niet garanderen, tenzij anders aangegeven door middel van een certificaat van echtheid. Het is aan de koper om de staat, authenticiteit, herkomst en aard van de artikelen te controleren. Als Galerie St-John wordt gevraagd een certificaat van authenticatie of herkomst te verstrekken, houd er dan rekening mee dat in sommige gevallen een extra vergoeding kan worden gevraagd.
Galerie St-John heeft geen professionele restaurateurs in dienst, dus alle informatie over de staat of een item is gezien als niet bindend en puur informeel.
 
Elk geschil of enige vordering wordt onderworpen aan het Belgisch recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, België.